Otomatik Sulama Sistemleri Kurulumu / Akasya Peyzaj

Otomatik Sulama Sistemleri

Otomatik Sulama Sistemi ile Bahçenizdeki bitkilerin, günlük ihtiyacı olan suyun, zamanlayıcı tarafından kontrol edilerek, tüm boruların toprak altında kalacak şekilde montajlandığı sulama tesisatına Otomatik Sulama Sistemleri denir.
Otomatik Sulama Sistemi başladığı anda sprey fıskiye başlıklar ve rotor sprinkler suyun basıncı ile yeryüzüne çıkarak sulama işlemini gerçekleştirir. Sprey fıskiye başlıklar ve rotor sprinkler sulama işlemi bittiğinde ise çim altında kalarak, dışarıdan kesinlikle görünmezler. Çim biçimi esnasında sorun teşkil etmezler.
Otomatik Sulama sistemleri 2 kısıma ayrılır:
1-Damla Sulama
Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Bu yöntemde bazen her gün, hatta günde birden fazla sulama yapılabilmektedir.

Damla sulama yönteminde arındırılmış su, basınçlı bir boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir ve damlatıcılardan düşük basınç altında toprak yüzeyine verilir. Bu yöntem ile bitkinin her dönemde istediği su kayıpsız olarak bitkiye verilebilir.
Damla sulama sistemlerinde alan gübreleme giderleri de azaltılabilir. Doğru bir şekilde projelendirmesi yapılmış, tekniğine uygun tesis edilmiş damla sulama sistemleri ile bitkiye tam ihtiyacı kadar gübre de verilebilir.
2-Yağmurlama Sulama
Yağmurlama sulama yönteminde arazi üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilen yağmurlama başlıklarından basınç altında havaya verilen sulama suyu buradan arazi yüzeyine düşer ve toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde depolanır. Bu su uygulama biçimi doğal yağışa benzediği için yağmurlama yöntemi adını almıştır.
Yağmurlama sulama sistemleri hem tarımsal hem de peyzaj alanında kullanılmaktadır. Tarımsal alanda kullanılan sistemler genellikle mobil (taşınabilir) olurken, peyzaj alanlarında kurulan sistemler toprak altında sabit sistemler olmaktadır.

Sulama Kontrol Üniteleri

Sulama Malzemeleri

Sulama Malzemeleri